No mostrar més aquest missatge

Espai de l'Accionista

Servei d’atenció a l’accionista

Si desitja rebre informació de CaixaBank de forma periòdica, si us plau empleni els camps següents:

Ex. (99999999M; AAD00xxxx)
(Indiqui el número de telèfon sense espais entre les xifres)

Si ja està subscrit al Servei d'informació a l'Accionista i desitja rebre nous informes enviï'ns un correu a

Si us plau seleccioni el tipus d’informació que vol rebre. Veure descripció tipus d’informació.

Sisplau, indiqui en quina llengua prefereix que ens comuniquem amb vostè:

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és Caixabank, S.A., amb NIF A-08663619

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Les dades sol·licitades són necessàries per a l'enviament de la informació sol·licitada i es tractaran amb aquesta finalitat, així com per complir les obligacions normatives requerides.

Aquestes dades es podran comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i a tercers necessaris per a la gestió i l'execució de la seva sol·licitud.

Les dades es tractaran mentre romanguin vigents les relacions derivades de la sol·licitud i es conservaran (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) amb l'únic objectiu de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets i reclamacions davant l'autoritat de protecció de dades

El titular de les dades podrà exercir els drets amb relació a les seves dades de caràcter personal, d'acord amb la normativa vigent, a les oficines de CaixaBank, a l'APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALÈNCIA o a www.caixabank.com/ejerciciodederechos.

Així mateix, pot adreçar les reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

Torna a Servei d'atenció a l'Accionista