No mostrar més aquest missatge

Informació general

Fets rellevants

Fets relevants


Els fets rellevants inclosos en aquesta secció es corresponen exactament amb els remesos a la CNMV i difosos per ella a la seva pàgina web (www.cnmv.es ).

Data                          Títol
24-03-2017 La Societat comunica que el document "Informació amb Rellevància Prudencial" (Pilar III) corresponent a l'exercici 2016 de Grup CaixaBank està disponible a la web corporativa de CaixaBank.
(PDF, 157 kB - en castellà)
23-03-2017 CaixaBank informa de canvis a les composicions de les seves Comissions.
(PDF, 12 kB - en castellà)
20-03-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 17 de març de 2017.
(PDF, 107 kB - en castellà)
20-03-2017 La Societat informa sobre l'amortització anticipada parcial de la 32ena Emissió de Bons Línies ICO
(PDF, 84 kB - en castellà)
17-03-2017 La Societat informa del cessament per defunció del conseller Sr. Salvador Gabarró.
(PDF, 13 kB - en castellà)
08-03-2017 CaixaBank comunica el rating emissor que li ha atorgat DBRS.
(PDF, 16 kB - en castellà)
28-02-2017 CaixaBank remet els informes i recomanació del Consell relatius a determinats assumptes de l’ordre del dia de la JGA i la proposta motivada de la Política de Remuneració dels membres del Consell d’Administració.
(PDF, 4032 kB - en castellà)
28-02-2017 CaixaBank remet les propostes d'acord que el Consell d'Administració sotmetrà a la Junta General Ordinària d'Accionistes
(PDF, 934 kB - en castellà)
28-02-2017 CaixaBank fa públic el text de l'anunci de la convocatòria de la seva Junta General Ordinària d'Accionistes.
(PDF, 551 kB - en castellà)
24-02-2017 La Societat remet l'Informe Anual sobre remuneracions dels consellers de l'exercici 2016.
(PDF, 460 kB)
24-02-2017 La Societat remet l'Informe Anual de Govern Corporatiu de l'exercici 2016.
(PDF, 2680 kB)
24-02-2017 La societat remet informació sobre els resultats del segon semestre de 2016.
(PDF, 159 kB - en castellà)
23-02-2017 La Societat remet informació sobre la seva Política de Dividends.
(PDF, 404 kB - en castellà)
23-02-2017 La Societat comunica canvis en la composició del seu Consell d'Administració.
(PDF, 56 kB - en castellà)
23-02-2017 CaixaBank comunica que el seu Consell d’Administració ha acordat convocar Junta General Ordinària d’Accionistes.
(PDF, 56 kB - en castellà)
21-02-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 16 de febrer de 2017.
(PDF, 95 kB - en castellà)
21-02-2017 La Societat informe del Preu i Import de Liquidació dels warrants amb data de venciment 20 de gener de 2017.
(PDF, 108 kB - en castellà)
08-02-2017 La Sociedad informa de la finalització del període d'acceptació de la OPA de BPI, S.A
(PDF, 74 kB - en castellà)
08-02-2017 La companyia informa d'una Emissió d'Obligacions Subordinades
(PDF, 62 kB - en castellà)
07-02-2017 Criteria Caixa, S.A.U. informa de la finalització del procés de col•locació accelerada d’un percentatge aproximat del 5,322% del capital social de CaixaBank, S.A.
(PDF, 257 kB - en castellà)
06-02-2017 Criteria Criteria Caixa, S.A.U. informa al mercat de l’inici de la col•locació accelerada o accelerated book building entre inversors institucionals d’un paquet d’accions corresponents a, aproximadament, el 5,322% de capital de CaixaBank, S.A.
(PDF, 262 kB - en castellà)
02-02-2017 CaixaBank remet presentació del vídeo webcast sobre els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 2386 kB - en castellà)
02-02-2017 CaixaBank remet Nota de Premsa sobre els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 420 kB)
02-02-2017 CaixaBank remet informació sobre els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 2947 kB - en castellà)
26-01-2017 La Sopcietat informa sobre l'amortització anticipada de la 22ena Emissió de Bons Línies ICO:
(PDF, 87 kB - en castellà)
23-01-2017 CaixaBank remet informació sobre provisions per clàusula sòl.
(PDF, 22 kB - en castellà)
17-01-2017 La Societat informa del registre del Fulletó de la OPA de BPI, S.A
(PDF, 63 kB - en castellà)
09-01-2017 CaixaBank comunica que realitzarà presentació per a comentar els Resultats de l'exercici 2016.
(PDF, 14 kB - en castellà)

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader .

Advertència: Les versions en català són només la traducció dels originals en castellà a efectes informatius. En cas de discrepància, prevalen els originals en castellà.